Sinds ik mijn eigen Mindfulness training heb gedaan, ben ik geïnteresseerd in het Boeddhisme. HetBoeddhisme is geen geloof zoals het Christendom, en toch zie ik overeenkomsten, zoals er verschillende stromingen zijn. In het Christendom zijn er Katholieke en Protestanten, en binnen de protestantse kerk zijn er de Gereformeerde, Hervormde, etc. Maar hoe zit dit nu binnen het Boeddhisme?
Op zondag 30 augustus was het eerste Boeddha Festival in Rotterdam. Een dag georganiseerd door verschillende Boeddhistische groeperingen in Rotterdam. Deze groeperingen hebben samen het virtuele Boedhha huis opgericht en dit Festival georganiseerd. Welke groepen? Nou, het Zen Centrum Rotterdam, Vipassana Rotterdam, Nalandabodhi Nederland, Phuntsok Chö Ling, Rotterdamse Sangha Thich Nhat Hanh, Vipassana Meditatie Rotterdam en Zengroep Zero.
Er zijn dus twee Zen groepen, en twee Vipassana groepen. Deze twee “stromingen” zijn meestal ook bekend bij het grotere publiek. Dan zijn er drie direct gekoppeld aan een spiritueel leider. De Rotterdamse Sangha Thich Nhat Hanh: Thich Nhat Hanh komt oorspronkelijk uit Vietnam, waar hij op zijn 16e intrad als Zen monnik. Sinds 1966 is hij verbannen en leeft nu in Frankrijk. In november 2014 heeft hij een hersenbloeding gehad en hij is herstellende. Tijdens de meditaties in deze sangha wordt gebruik gemaakt van de Mindfulness Bell en wordt er gelezen uit zijn boek.
Nalandabodhi is een groep die valt onder tibetaans Boeddhisme, en onder leiding staat van Dzogchen Ponlop Rinpoche. Er was een leuke lezing door Sebo Ebbens over de drie kenmerken voor het volgen van het Boeddhistisch pad, en over een stelling. Rotterdam ligt niet in Tibet. Ook wordt er altijd veel gesproken over lijden, en hij noemde dit liever gedoe. Omdat lijden zo zwaar klinkt, en daar ben ik het helemaal mee eens. Als derde was ook Phuntsok Chö Ling aanwezig. Zij beoefenen ook het tibetaans Boeddhisme, en zij staan onder leiding van Lama Jigmé. Zij hadden tijdens dit festival een nieuwtje, ze gaan verhuizen. Ze hebben nu een meditatie ruimte van 35 m2 maar gaan verhuizen naar een 120 m2 meditatieruimte (of gebedsruimte) en ook een grote foyer, zodat ze meer mensen in Rotterdam kunnen ontvangen. Want uiteindelijk gaat Boeddhisme en meditatie niet alleen om naar jezelf kijken. Het gaat er ook om dat je andere helpt, die dat nodig hebben. Maar met een ongetemde geest is dit lastig.
Kortom het was een dag vol informatie en natuurlijk kon ik de verleiding van de stand Asoka niet verleiden en heb ik een prachtig prentenboek over Mindfulness gekocht 😀