Zelfkritiek, druk, werkstress, angst en depressie

Een tijd geleden, echt een hele tijd geleden is Ruby [...]